MŠK Hurbanovo
Rok založenia: 1923
Klubové farby: žltá, modrá
Počet členov: 120
Štadión: Mestský štadión – 8 000 miest (1 000 na sedenie)
Adresa: Športová 9, 947 01 Hurbanovo
Kontakt: mskhurbanovo@gmail.com

Najväčšie úspechy
1982-1983 víťaz Majstrovstiev Západoslovenského kraja
1984-1985 víťaz II. Slovenskej národnej ligy
1985-1992 účastník I. Slovenskej národnej ligy
1995-1996 víťaz III. ligy Západ
1996-1997 účastník II.ligy západ

Funkcionári
Viceprezident, finančný manažér – Roman Vozárik
Športový manažér – Miroslav Miškovič
Technický manažér – Henrich Mučai
Vzťahový manažér – Štefan Pupák st.
ISSF manažér – Tomáš Volf
Bezpečnostný manažér – Teodor Lábsky
Šéftréner mládeže – Dávid Hegedűs
Podporný tím – Marek Lovász, Mikuláš Kašík, ml. Miroslav Bojnák
Za marketingového manažéra (ako nečlen SR) bol menovaný Zdeněk Vozárik

Správna rada MŠK
Za mesto Hurbanovo: Miroslav Miškovič, Štefan Pupák st., Mikuláš Kašík
Za hlavného sponzora Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo: Roman Vozárik, Henrich Mučai
Za členskú základňu: Miroslav Bojnák ml., Marek Lovász, Teodor Lábsky
Za klub sponzorov: Dávid Hegedűs, Tomáš Volf

Dozorná rada MŠK
Za mesto Hurbanovo: Štefan Tomaščin
Za hlavného sponzora Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo: Oto Valíček
Za členskú základňu: Robert Tóth
Za klub sponzorov: Zoltán Ondrušek

Prezident klubu: – st. Miroslav Bojnák

Tréneri
Muži – Zdenko Kršteňanský
Dorast – Dávid Hegedűs
Žiaci – Lukáš Kovalík
Prípravky – Tomáš Kling

Webmajster: Július Kender