Mimoriadne valné zhromaždenie!

MŠK Hurbanovo oznamuje širokej športovej verejnosti, že dňa 14. augusta 2019 (streda) so začiatkom o 19:30 sa uskutoční Mimoriadne Valné zhromaždenie MŠK Hurbanovo. Miestom konania je malá sála KD v Hurbanove (na 1. poschodí)

Program mimoriadneho valného zhromaždenia je nasledovný:

1. OTVORENIE
2. VOĽBA KOMISIÍ (mandátová, návrhová, volebná)
3. VOĽBA PREZIDENTA MŠK HURBANOVO
4. DISKUSIA
5. ZÁVER

Pred začiatkom mimoriadneho valného zhromaždenia bude možné uhradiť členský príspevok (2 eur) na rok 2019. Preto prosíme všetkých členov klubu, ktorí sa zúčastnia Valného zhromaždenia, aby prišli s dostatočným predstihom minimálne 15 minút pred jeho zahájením.

Roman Vozárik (viceprezident MŠK Hurbanovo)