Správna rada MŠK Hurbanovo zasadala prvý krát v novom zložení

Novozvolená správna rada MŠK Hurbanovo na svojom 1. zasadnutí (3. januára 2018) v zmysle stanov zvolila výkonný výbor, určila štatutára klubu a rozdelila úlohy pre najbližšie obdobie.

Výkonný výbor bude pracovať z dôvodu absencie prezidenta klubu v nasledovnom štvorčlennom zložení:
Viceprezident – Roman Vozárik
Tajomník – Miroslav Miškovič
Vedúci mužstva – Henrich Mučai
Hlavný usporiadateľ – Teodor Lábsky.

Štatutárom klubu sa stal Roman Vozárik, pričom úlohou reprezentovať klub vo vzťahu k inštitúciám boli poverení aj Miroslav Miškovič a Štefan Pupák st.

Zároveň sa Správna rada MŠK Hurbanovo rozhodla, že rozdelenie úloh jednotlivých členov správnej rady, ale aj obsadenie funkcií v rámci klubu, bude prebiehať podľa nového modelu, ktorému sa podriadi v budúcnosti zmena stanov klubu a celková transformácia športovej organizácie.

Vedenie klubu bude pracovať v nasledovnom zložení:
Športový manažér – Miroslav Miškovič
Finančný manažér – Roman Vozárik
Technický manažér – Henrich Mučai
Vzťahový manažér – Štefan Pupák st.
ISSF manažér – Tomáš Volf
Bezpečnostný manažér – Teodor Lábsky
Šéftréner mládeže – Dávid Hegedűs
Podporný tím – Marek Lovász, Mikuláš Kašík, Miroslav Bojnák
Za marketingového manažéra (ako nečlen SR) bol menovaný Zdeněk Vozárik.

Vedenie klubu zároveň pozýva všetkých hráčov z kádra mužstva dospelých na úvodný tréning zimnej prípravy, ktorý sa uskutoční v pondelok 7. januára so začiatkom o 17:30 na futbalovom štadióne MŠK.

Mládežnícke mužstvá odštartujú zimnú prípravu podľa pokynov šéftrénera mládeže Dávida Hegedűsa.


Valné zhromaždenie MŠK Hurbanovo (29.12. 2018, Kultúrny Dom Hurbanovo)

Zvolení členovia správnej rady
Za mesto Hurbanovo: Miroslav Miškovič, Štefan Pupák st., Mikuláš Kašík
Za hlavného sponzora Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo: Roman Vozárik, Henrich Mučai
Za členskú základňu: Miroslav Bojnák ml., Marek Lovász, Teodor Lábsky
Za klub sponzorov: Dávid Hegedűs, Tomáš Volf

Zvolení členovia dozornej rady
Za mesto Hurbanovo: Štefan Tomaščin
Za hlavného sponzora Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo: Oto Valíček
Za členskú základňu: Robert Tóth
Za klub sponzorov: Zoltán Ondrušek

Prezident klubu: – (post prezidenta klubu zatiaľ nie je obsadený)

Novému vedeniu MŠK želáme veľa úspechov, odstupujúcemu ďakujeme za odvedenú prácu!